Klauzule informacyjne

KLAUZULE INFORMACYJNE

Infolinia Gary Babci Krysi  792 182 900

 1. Administratorem Państwa danych osobowych z infolinii jest Spółka Grupa AS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Obrońców Płocka 1920 roku nr 20.
 2. Administrator  przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie danych ujawnionych przez Państwa w trakcie kontaktu z infolinią Spółki.
 3. Państwa dane wykorzystywane są przez Administratora:
 • w celu usprawnienia przychodzących połączeń telefonicznych oraz zwiększenia ich efektywności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w tym w związku ze zgłaszanymi przez Państwa skargami, reklamacjami, pochwałami lub rezerwacją i zamówieniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • w celu oddzwonienia do Państwa, jeżeli nie udało się na czas odebrać  połączenia od Państwa,  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • w celu dochodzenia przez Administratora, jak i Państwa praw i roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • w celu podnoszenia jakości świadczonych usług infolinii na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • w celach statystycznych oraz analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów lub do momentu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.
 2. Państwa dane będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Administratorem, o ile jest to niezbędne do skutecznego udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania. Państwa dane będą też przekazywane podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora w związku z obsługą infolinii oraz obsługą informatyczną, w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte z Administratorem. Państwa dane mogę też być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.
 4. Mają Państwo prawo:
 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, usunięcia danych,
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 1. Rozmowy są nagrywane na podstawie zgody osoby, której dotyczą. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagranie prosimy o zakończenie połączenia i kontakt osobisty bądź kontakt mailowy na adres: kontakt@grupaas.org.pl